top of page

 

 

Artists in Collection of Vadim Zakharov

 

Natalia Abalakova and Anatoli Zhigalov, Nikita Alexeev, Yuri Albert, Sergei Anufriev,

"Champions of The World", Ivan Chuikov, Elena Elagina & Igor Makarevich, Andrei Filippov, Francisco Infante, Vladimir Jakovlev, Yuri Leiderman, Andrei Monastyrski, "Мukhomor (Toadstool)", Vladimir Naumez, Vladimir Nemukhin, Haralampi G. Oroschakoff, Pavel Pepperstein, Victor Pivovarov, Dmitri Prigov, Larisa Rezun-Zvezdochetova, Mikhail Roginsky, Andrei Roiter, Victor Skersis, Nadezhda Stolpovskaja, Ira Valdron, Sergei Volkov, Anatoli Shuravlev, Konstantin Zvezdochetov

 

 

Moskauer Konzeptualismus.
SAMMLUNG Haralampi G.OROSCHAKOFF
SAMMLUNG, VERLAG und ARCHIV
VADIM ZAKHAROV
 
Kupfertichkabinett Berlin, 2004
Exhibition concept:
Hein-Th. Schulze Altcappenberg, Haralampi G. Oroschakoff, Andreas Schalhorn, Vadim Zakharov

 

 

Collection and Archive by
Vadim Zakharov
 
NCCA, Moscow, 2009
bottom of page